Gastouders, Gastouder, Den Haag, Gastouders Den Haag, Gastouders

Gezocht: betrokken gastouders in Den Haag

 

Vooropgesteld, een hart voor kinderen is een absolute voorwaarde om als gastouder te kunnen fungeren. Verder vinden wij gespecialiseerd in bemiddelen tussen vraag- en gastouders in Den Haag – het heel belangrijk dat u openstaat voor de individuele ontwikkeling van een kind. Ook bent u in het bezit van de juiste papieren.

 

Belangrijke taak

 

Op de schouders van gastouders rust een grote verantwoordelijkheid. U speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling én de verzorging van kinderen. Dit raakt de opvoeding! Het is voor de ouders – en voor ons – heel belangrijk dat uw manier van omgaan met de kinderen aansluit op hun opvoedkundige ideeën. Óf dat er sprake is van een waardevolle aanvulling. Respect voor het kind – en diens persoonlijke ontwikkeling – is van groot belang. Hiermee samenhangend staat u in voor de gezondheid en de veiligheid van de kinderen. Tenslotte moet u zich realiseren dat kinderopvang géén vrijblijvende zaak is; de ouders rekenen erop dat hun kind op de afgesproken dagen wordt opgevangen.

 

Eisen gastouders Den Haag

Gastouder Den Haag, Gastouders Den Haag, Gastouder, Gastouders, Kinderoppas Den Haag

 

Meer concreet stellen wij de volgende eisen ten aanzien van gastouders:

 • U bent 18 jaar of ouder en woont niet op hetzelfde adres als de ouders van de kinderen die u opvangt.
 • Uw eigen kinderen staan niet onder toezicht.
 • U spreekt Nederlands.
 • U beschikt over een diploma mbo-2 Helpende Zorg en Welzijn of een daaraan gelijkgesteld diploma, of het certificaat Goed Gastouderschap.
 • U beschikt over een door de Minister aangewezen EHBO-certificaat gericht op kinderen.
 • U heeft een Verklaring omtrent gedrag (VOG).
 • U bent bekend met de inhoud van het Pedagogisch Beleidsplan van het gastouderbureau, en handelt hiernaar.
 • U bent bekend met de Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid en het Protocol Kindermishandeling, en handelt hiernaar.
 • U beschikt over een Aansprakelijkheid- en Ongevallenverzekering.
 • U heeft kennis van de ontwikkeling van kinderen, gezondheid e.d.
 • U beschikt over een open houding ten opzichte van vraagouders en het gastouderbureau.
 • U behandelt elk kind met respect.
 • U bent voorbeeldig in spraak en daad.
 • U bent telefonisch bereikbaar tijdens de opvang.
 • U bent elke maand aanwezig bij het teamoverleg.
 • U ontvangt betalingen van de ouders enkel via het gastouderbureau.
 • Ingeval van afwezigheid i.v.m. vakantie vraagt u dit minimaal twee maanden van te voren aan.
 • Ingeval van ziekte meldt u dit minimaal een dag van te voren bij de ouders en bij het gastouderbureau.

 

Aanmelden als gastouder 

Wilt u zich aanmelden als gastouder Den Haag? Wij gaan graag met u in gesprek!

 

Als wij uw motivatiebrief (per e-mail) hebben ontvangen, dan plannen we snel een afspraak in.

 


 

 

 

ManVrouw

Beschikbaar op
MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdagZaterdagZondag

 

Write a comment:

*

Your email address will not be published.